dilluns, 4 de desembre de 2017


"EL CEL HA CAIGUT A L'AIGUA", ha dit en Sergi

A l'aula de ciències hem experimentat amb aigua i colorant de color blau. També hem barrejat

purpurina blanca i vermella. Els resultats han meravellat als infants.